Rīgas Valsts tehnikums – vairāk nekā izglītība!

Publicitātes foto
Publicitātes foto

RVT tiek īstenots mērķtiecīgs darbs, lai izglītojamie gūtu ne tikai zināšanas un prasmes, bet radītu iespējas viņiem veidoties par patstāvīgu, atbildīgu, garīgi bagātu, radošu personību, mūsdienu sabiedrības pilsoni, sniegtu atbalstu viņu garīgai un fiziskai attīstībai.

Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) pirmsākumi meklējami laika posmā pirms Pirmā pasaules kara, kad līdz ar zemkopības un rūpniecības attīstību radās aizvien lielāks pieprasījums pēc speciālistiem ar vidējo tehnisko izglītību.

Rīgā atvēra Būvtehniskās sabiedrības tehnikumu, kas ar 240 audzēkņiem 1918.gada 21.oktobrī uzsāka mācības. Būvtehniskās sabiedrības valde lūdza Latvijas valdību pārņemt tehnikumu valsts apgādē. Izglītības ministrija 1919.gada 24.augustā nodeva  Būvtehniskajai sabiedrībai bijušās Nikolaja ģimnāzijas telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 1c, piešķirot arī nepieciešamos līdzekļus. Būvtehniskā sabiedrība saveda kārtībā trīsstāvīgo ķieģeļu ēku, kas pēc arhitekta A. Kīzelbaša projekta celta 1891.gadā.

Latvijas Ministru kabineta sēdē 1919.gada 29.decembrī tika pieņemts lēmums atvērt tehnisko vidusskolu kā valsts mācību iestādi. Darbojās būvniecības nodaļa, kultūrtehniskā nodaļa, drīz nāca klāt ķīmijas un mehānikas, bet ar 1929./30.mācību gadu – elektrotehnikas nodaļa, nedaudz vēlāk – arī dzelzceļa ekspluatācijas nodaļa. 

Rīgas Valsts tehnikums ir daudzpusīgākais profesionālās izglītības kompetences centrs Latvijā, kas ir mūsdienīga, prestiža, uz zināšanām un kvalitāti balstīta sākotnējās profesionālās izglītības un tālākizglītības iestāde un profesionālās izglītības metodiskais centrs. Tas nodrošina valsts tautsaimniecības vajadzībām atbilstoši kvalificēta un Eiropas Savienības kopējā darba tirgus prasībām atbilstoša darbaspēka sagatavošanu dažādās nozarēs un kvalifikācijas līmeņos. 

Tehnikumā šobrīd tiek īstenotas 39 akreditētas profesionālās izglītības programmas 14 atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, kā arī profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas. Tehnikumā mācās vairāk nekā 1800 audzēkņu. Izglītības piedāvājums ir plašs un tas aptver arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības programmas, vispārizglītojošo izlīdzinošo programmu, kā arī pieaugušo tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas. Pārstāvētās nozares ir poligrāfija un izdevējdarbība, mašīnbūve un inženiermehānika, autotransports, dzelzceļa pakalpojumi, enerģētika, datorsistēmas un programmēšana, telemehānika un loģistika, kokizstrādājumu izgatavošana, ēdināšanas pakalpojumi, komercdarbība un grāmatvedība, ķīmijas tehnoloģija, lauku tūrisma pakalpojumi un šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija. Tehnikumā mācās jaunieši no visiem Latvijas reģioniem. Tehnikums regulāri sadarbojas ar dažādu jomu vadošiem uzņēmumiem, organizējot gan mācību un kvalifikācijas praksi, gan mācību ekskursijas. Uzņēmumu pārstāvji piedalās kvalifikācijas eksāmenos un sniedz priekšlikumus mācību programmu un mācību procesa organizēšanas pilnveidošanai. Aktīva sadarbība ir izveidojusies gan ar nozaru ekspertu pārstāvjiem, gan arī ar asociācijām. 

Rīgas Valsts tehnikums piedalās gan kā partneris, gan arī kā vadošais partneris vairākos starptautiskos projektos. Ir noslēgti līgumi ar Nīderlandes, Vācijas, Grieķijas un citu Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem par audzēkņu prakses realizēšanu šajās valstīs.
Mācību darba organizēšana skolā ir prioritāra, skolotāji izmanto daudzveidīgas, mācību satura apguvei piemērotas mācību metodes. Visu programmu audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt dažādus uzņēmumus, kā arī nozaru izstādes. Audzēkņi tiek motivēti piedalīties konkursos un projektos. Neizpaliek arī panākumi profesionālajos konkursos gan Latvijā, gan arī ārpus valsts robežām. To pierāda tehnikuma audzēkņu un absolventu dalība profesionālās meistarības konkursos "EuroSkills" un "WorldSkills 2015".

Izglītības iestādē regulāri tiek atjaunota un pilnveidota materiālā bāze. Rīgas Valsts tehnikums, pateicoties ERAF finansējumam, šajā mācību gadā iegūs jaunas, modernas un mūsdienīgas nodarbību telpas jaunajā praktisko mācību centrā Dārzciemā ielā 64. Šeit audzēkņiem būs iespēja iegūt praktiskas zināšanas, prasmes un iemaņas, praktiski iepazīstot modernas iekārtas un aprīkojumu. Audzēkņiem ir pieejama bibliotēka, kurā ir plašs grāmatu fonds un dažādi mācību materiāli. Aktuālā informācija, kā arī dažādi mācību materiāli ir ievietoti tehnikuma mājaslapā. 

Liela uzmanība pievērsta skolas un ģimenes sadarbības nodrošināšanai. Katra mācību gada sākumā notiek pirmo kursu audzēkņu vecāku informatīva tikšanās, kurā visiem vecākiem ir iespēja iepazīties ar skolotājiem un skolas telpām. Grupu audzinātāji regulāri sazinās ar vecākiem, turklāt skolā darbojas vecāku padome. Izglītības iestādes vadība rūpējas par audzēkņu sociālo nodrošinājumu – tehnikumam ir dienesta viesnīcas, turklāt tuvāko  gadu laikā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu tiks nodrošināta jaunas, mūsdienīgas dienesta viesnīcas izveide. Mācību laikā audzēkņi saņem gan valsts budžeta, gan arī Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" stipendiju. Būtiska uzmanība pievērsta darba drošības jautājumiem, psiholoģiskā atbalsta sniegšanai un mērķtiecīgu karjeras atbalsta pasākumu īstenošanai.

Rīgas Valsts tehnikuma devīze ir "Vairāk nekā izglītība". Mācību iestādē darbojas audzēkņu pašpārvalde. Tehnikumam ir savas svētku svinēšanas tradīcijas, kuras skolotāji un audzēkņi apliecināja 2014./2015. gadu mijā, sagaidot Rīgas Valsts tehnikuma 95 gadu jubileju. Tehnikuma audzēkņiem ir iespēja iesaistīties interešu izglītības aktivitātēs, kas saistās gan ar sporta pulciņiem, gan arī ar darbošanos tautas deju kolektīvā "Pavediens".
 
Atbilstoši profesionālās izglītības kompetences centra attīstības stratēģijai, nākotnē tiks turpināts darbs pie izglītības programmu struktūras pilnveidošanas, profesionālās izglītības programmu paplašināšanas, audzēkņu piesaistes, mācību un kvalifikācijas prakšu uzlabošanas, materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizēšanas, sadarbības ar citām izglītības iestādēm un uzņēmumiem veicināšanas un jaunu profesionālās izglītības iestādes darbības virzienu definēšanas.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu
Pilseta24.lv neatbild pievienotajiem lasītāju komentāriem, kā arī aicina portāla lasītājus, rakstot komentārus, ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz rasu naidu, iztikt bez rupjībām. Lūguma neievērošanas gadījumā Pilseta24.lv patur tiesības liegt komentēšanas iespēju. Komentāros publicējamā teksta garums ir ierobežots līdz 1000 zīmēm. Nereģistrētiem lietotājiem ir aizliegta HTML un hipersaišu publicēšana!
Komentāri (0)