Jēču dzirnavu taka – pārgājiena maršruts patiesiem piedzīvojumu meklētājiem

Izzinošā Jēču dzirnavu taka atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un ved gar Jēču dzirnavām Rūjienas novada Naukšēnu pagastā. Dabas taka vijas caur klusām un savvaļām vietām – laukiem, mežiem un ganībām; pateicoties maršrutam, takas gaitā apskatāmi vairāki neparasti dabas un kultūrvēstures veidojumi: Jēču bļodakmens, Pugu akmeņu krāvumi, oss Garais kalns, Kraujiņu milzakmens, dižkoki, kā arī savvaļas zirgi un taurgovis ganību pļavās.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

Plašais Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (aizņem aptuveni 6% no visas valsts teritorijas), kas atrodas valsts un Vidzemes ziemeļu daļā un ietver Rīgas līča Vidzemes piekrasti 60 kilometru garumā, kā arī plašas Ziemeļvidzemes teritorijas, ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija – biosfēras rezervāts – Latvijā. Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā sastopams ļoti daudzveidīgs un atšķirīgs ainavu, biotopu un sugu kopums. Jēču dzirnavas un dzirnavu dabas taka atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā.

Jēču dzirnavas

 Jēču dzirnavas (agrāk zināmas kā Nurmu dzirnavas, piederošas Nurmu muižai) 1878. gadā no neapstrādātiem laukakmeņiem cēlis Gustavs Brants, un no tām paveras plašs skats uz apkārtējo dabas ainavu. Dzirnavas darbojušās līdz pat 1958. gadam. Ēkas otrajā stāvā atrodas dzirnavu mehānismi, trešajā stāvā dzirnakmeņi, savukārt ceturtajā – spārnu grozīšanas mehānismi.

Marķēto taku maršrutu sākums meklējams tieši pie Jēču dzirnavām, pie kurām izveidots arī dendroloģisks parks pusotra hektāra platībā un akmeņu kolekcija. Takas apmeklētājiem būs iespēja iepazīt drumlinus – ovālus paugurus, kas veidojušies ledus laikmetā zem ledāja.

Dzirnavu takas dažādie maršruti

Jēču dzirnavu dabas taka ir izveidota, lai iepazīstinātu ar Ziemeļvidzemes reljefa un dabas unikalitāti un īpatnībām: sūnu tipa, pārejas un zāļu purviem, Kraujiņu dižakmeni, Garo kalnu, boreālo mežu, bebraini, dižkokiem, Jēču bļodakmeni, Pugu akmeņu krāvumiem, kā arī savvaļas zirgiem un taurgovīm ganību pļavās, un citiem interesantiem apskates objektiem.

Taka izejama vairākos atšķirīgas sarežģītības un garuma maršrutos: posmā Jēči – Pugas – Grantiņi (7,3 kilometri) ar sarkano marķējumu; posmā Jēči – Pugas (2,7 kilometri) ar zilo marķējumu. Taka ir izejama arī lokveidā posmā Jēči – Pugas – Jēči (7,6 km) jeb apli pa sarkano un zilo marķējumu, atgriežoties sākuma punktā.

Takas sarežģītība

Atsevišķos takas posmos ir izveidots guļkoku segums. Tomēr jāņem vērā, ka tā nav labiekārtota pastaigu taka: tā ved pa meža un lauku ceļiem, cauri zālainām pļavām un arī purvainiem mežiem. Atsevišķās vietās taka var būt arī aizaugusi. Taka ir samērā grūta, tāpēc nav piemērota personām ar kustību traucējumiem, riteņbraucējiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem. Jāņem vērā, ka, ejot Jēču dzirnavu taku, nepieciešami ūdensnecaurlaidīgi apavi un piemērots apģērbs, vēlams arī GPS.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu