Vidzemes plānošanas reģions: Transporta nozares jautājumu risināšanā netiek ņemtas vērā reģionu atšķirības

Valmiera, 7.aug., LETA. Transporta jautājumu risināšana ir ļoti centralizēta un vispārināta, neņemot vērā būtiskās ekonomiskās un demogrāfiskās atšķirības, kas novērojamas dažādos valsts reģionos un novados, secināts Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) sapulcē, kurā apspriesta transporta nozares attīstība Vidzemē, aģentūru LETA informēja VPR pārstāve Anita Āboliņa.

Diskusijā vairākkārt tika minēts, ka daudzas pašvaldības jau ir atradušas iespējamos risinājumus, taču to testēšanu un ieviešanu kavē elastīgas pieejas trūkums un vēlme atrast vienu universālu risinājumu valsts līmenī.

VPR pasūtītā transporta nozares situācijas analīze Vidzemē liecina, ka reģionā ir svarīgi nodrošināt blīvu ceļu tīklu, labu Rīgas sasniedzamību no lielajām pilsētām, pietiekamu pasažieru skaitu un augstu komforta līmeni sabiedriskajos pārvadājumos, tajā pat laikā piedāvājot adekvātu biļešu cenu un kāpinot reisu izpildes ātrumu. Tāpat arī jāiedrošina sabiedrība biežāk dot priekšroku velosipēdam kā ikdienas pārvietošanās līdzeklim.

Par vājajām pusēm Vidzemē atzīts sliktais ceļu stāvoklis, ceļazīmju un norāžu trūkums pilsētu viesiem, stāvlaukumu trūkums, sliktais sabiedriskā transporta savienojums starp pagastiem, autobusu un vilcienu kustību grafiku nepilnvērtīga sasaiste, nepietiekams pieejamās informācijas apjoms pieturvietās, kā arī tas, ka pilsētu infrastruktūra nav pielāgota riteņbraucējiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

VPR līdz 2017.gada beigām izstrādās "Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030", kura mērķis būs uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, tādējādi veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi.

Ekspertu apvienība - SIA "Ardenis", "Konsorts", "AC Konsultācijas" un "Reģionālie projekti" šī gada pirmajā pusē veica esošās situācijas analīzi transporta jomā Vidzemē.

Esošās situācijas analīze ir daļa no "Mobilitātes plāna". Tajā apkopota aktuālākā kvantitatīvā un kvalitatīvā informācija par pasažieru un kravas pārvadājumiem, kā arī transporta infrastruktūru Vidzemes reģionā. Kvantitatīvie dati galvenokārt iegūti, izmantojot publiski pieejamos datu avotus, kas saistīti ar ceļu segumu kvalitāti, autoceļu noslodzi, kravu pārvadājumu intensitāti, satiksmes drošību un pasažieru pārvadājumu apjomiem. Savukārt kvalitatīvie dati iegūti, intervējot vairāk nekā 50 nozares speciālistus, uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus. Veiktās intervijas parāda esošo situāciju transporta un mobilitātes jomā, sniedzot ieskatu par Vidzemes reģiona pašvaldību, ekspertu un uzņēmēju redzējumu, kā arī iespējamajiem risinājumiem, lai uzlabotu iedzīvotāju mobilitāti un uzņēmumu piekļuves iespējas pilsētu centriem, vietējiem un starptautiskiem transporta tīkliem.

"Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030" izstrāde noris "Interreg Baltijas" jūras reģiona programmas "2014-2020 TENTacle" projekta (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) laikā.