Smilteniešus aicina piedalīties Lielajā Talkā

Sigulda24.lv
Sigulda24.lv

Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā, kas šogad notiks sestdien, 23.aprīlī, un vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus, pilsētas informācijas portāls Smiltene24.lv uzzināja Smiltenes novada pašvaldībā.

Talkas dienā ir iespēja organizēt arī savu talku, par kuru lūdzam informēt Smiltenes novada domes saimnieciskās darbības nodaļu pa tālruni 64707867 64707867, kuru ir iespējams reģistrēt mājas lapā www.talkas.lv.

Talkošanas iespējas Smiltenes novadā:

* Smiltenes pilsētā – pulcēšanās plkst.9.30 pie hokeja laukuma atpūtas kompleksā Teperis, Ierīkosim vietu apstādījumiem un stādīsim apstādījumus Vecajā parkā, attīrīsim, izzāģēsim Vidusezera nogāzi tehnikuma pusē no kritušiem, sausiem kokiem un atkritumiem, kā arī kasīsim lapas Tepera ezera stāvlaukuma apkārtnē un Vecajā parkā. 
Talciniekiem pie Tepera ezera gaidāmi daudzi pārsteigumi. Plašāka informācija par talkošanu Vecajā parkā būs pieejama drīzumā.

* Grundzāles pagastā - pulcēšanās plkst.9.00 pie Kultūras nama, turpināsies tīrīšanas darbi gar Palsas upes dabas taku, sakops jaunizveidoto piemiņas vietu, kā arī lasīs atkritumus gar ceļa malām. Visi talcinieki tiks pabaroti ar garšīgu putru.

* Launkalnes pagastā – pulcēšanās plkst.10.00 pie Launkalnes pagasta pārvaldes un plkst.10.00 Silvā pie Austrumvidzemes mežsaimniecības ēkas, tiks veikti dažādi pagasta sakopšanas darbi.

* Blomes pagastā – Blomes pagasta pārvaldes vadītājs aicina pagasta un ciema iedzīvotājus vienoties kopējā darbā un sakopt "Jeberlejas" estrādi, un labiekārtot Centra dīķa pludmali. Pulcēšanās pie pagasta pārvaldes ēkas plkst.9.00. Noslēgumā baudīsim talkas zupu.

* Bilskas pagastā – pulcēšanās plkst.10.00 pie ezermalas ar dažādiem darbarīkiem, kur tiks kopta labiekārtotā ezermala, un vēl tiks lasīti arī atkritumi gar ceļa malām.

* Variņu pagastā – Variņos pulcēšanas plkst.9.00 pie Kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas upes krastos un citviet pagasta centrā.

* Apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā – līdz Lielās Talkas dienai atjaunos Purvīša pieminekļa pamatni, kā arī sakārtos pieminekļa apkārtni.

* Palsmanes pagastā – pulcēšanās plkst.9.00 pie kultūras nama. Palsmanē tiks kopta teritorija aiz autoostas un Mīlestības skvērs.