Reorganizējot esošās iestādes, veidos Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldi

Rīga, 5.aug., LETA. Reorganizējot Smiltenes novada Sporta pārvaldi un Kultūras pārvaldi, tiks izveidota jauna pašvaldības iestāde - Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde, kas darbu sāks 2020.gada 1.janvārī, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala.

Pērn Smiltenes novada pašvaldībā veica funkciju auditu, lai sabalansētu darbinieku noslodzi, atrastu resursus darba samaksas palielināšanai, celtu darba efektivitāti, pārskatītu veicamo darbu atbildību, kompetenci un pienākumus, kā arī pārliecinātos par visu pašvaldībai veicamo funkciju realizāciju.

Ņemot vērā audita gala ziņojumu, šā gada 27.februārī tika izveidota Smiltenes novada kultūras un sporta jomas izvērtēšanas darba grupa, kura veica esošo pašvaldības iestāžu "Smiltenes novada Kultūras pārvalde" un "Smiltenes novada Sporta pārvalde" un tām pakļauto iestāžu darbības, kā arī pašvaldībai definēto funkciju analīzi, izveidojot efektīvāku kultūras un sporta jomas pārvaldības struktūru.

Darba grupa, kuras sastāvā bija novada domes deputāti, administrācijas nodaļu vadītāji un Sporta un Kultūras pārvalžu vadītāji, izstrādāja priekšlikumu par jaunas pašvaldības iestādes "Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde" izveidi, lai nodrošinātu pašvaldības kompetenci kultūras, sporta, mūžizglītības un tūrisma jomā, sekmējot to attīstību.

Smiltenes novada domes deputāti 29.maijā domes sēdē, balstoties uz darba grupas veikto analīzi, secinājumiem, atbalstīja darba grupas izstrādāto priekšlikumu un pieņēma lēmumu sākt Sporta pārvaldes, Kultūras pārvaldes un to pakļautībā esošo iestāžu un struktūrvienību reorganizāciju, kuras veikšanai tika apstiprināta reorganizācijas komisija.

Jaunveidojamās pārvaldes darbības mērķis būs attīstīt Smiltenes novada kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības struktūrvienības kā daudzfunkcionālas un kvalitatīvas pakalpojumu sniedzējas, kas dod ieguldījumu daudzveidīga un sabiedrības aktīvai līdzdalībai pieejama kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības procesa veidošanā Smiltenes novadā, sacīja Kovala.

Lai nodrošinātu mērķa izpildi, pārvaldei tiks izveidotas sešas struktūrvienības - Smiltenes novada Kultūras centrs, bibliotēka kas līdz šim bija atsevišķas iestādes, sporta centrs, muzejs, tūrisma un informācijas centrs un mūžizglītības centrs.

Pārvaldes uzdevums būs veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības jomu pārvaldību, kas atbilstu "Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2037".

Pārvaldes uzdevums būs koordinēt un metodiski vadīt tās tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību darbu, pārraudzīt īstenotos projektus un pasākumus, noteikt prioritātes kultūras, sporta, tūrisma nozarē, izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai pašvaldībā kultūras, sporta, tūrisma un mūžizglītības attīstības programmas, kā arī organizēt un pārraudzīt to īstenošanu.

Tāpat būs jāapkopo un jākoordinē pārvaldes tiešā pakļautībā esošo struktūrvienību darbības gada plāns, kā arī jāpārrauga tā izpilde, kā arī vairāki citi uzdevumi.

Plānots, ka reorganizācija tiks veikta līdz 2019.gada 31.decembrim un pārvalde darbu sāks 2020.gada 1.janvārī.

Lai nodrošinātu veiksmīgāku reorganizācijas procesu, kā arī veicinātu pārvaldes darbības sākšanu noteiktajā laikā, 31.jūlijā domes sēdē tika pieņemts lēmums par pārvaldes vadītāja amata konkursa izsludināšanu. Plānots, ka pārvaldes vadītājs darba pienākumus sāks pildīt rudenī.

Vakantajam amatam pretendenti var pieteikties pašvaldībā līdz 22.augustam.