Pašvaldība aicina pieteikt kandidātus Smiltenes novada apbalvojumiem

Smiltene24.lv
Smiltene24.lv

Līdz 17.oktobrim Smiltenes novada iedzīvotāji, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikt pašvaldības apbalvojumiem cilvēkus, kuri devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.

Kā aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze, sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā Smiltenes novada dome vēlas teikt paldies novada ļaudīm, kas ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Arī šogad pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus nominācijās "Smiltenes novada Goda cilvēks" un "Gada balva".

Nosaukums "Smiltenes novada Goda cilvēks" - tiek piešķirts par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

"Gada balva" tiek pasniegta vairākās nominācijās - izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbībā, kā arī tūrismā.

Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu pašvaldība aicina iesniegt Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu vai elektroniski - "dome@smiltene.lv".

Ierosinājumus par personas apbalvošanu iedzīvotāji aicināti rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu (piemēram, "Smiltenes novada Goda cilvēks", "Gada balva izglītībā"), apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, kā arī iesniedzēja - juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā piecas pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Klāt nepieciešams pievienot kandidāta dzīves aprakstu vai rekomendācijas rakstu, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.

Lēmumu par to, kuras personas apbalvot ar pašvaldības augstāko apbalvojumu, pieņems Smiltenes novada dome.