Par deputātu kļuvušais Smiltenes domes izpilddirektors iecelts jaunajā domes priekšsēdētāja vietnieka amatā

Rīga, 31.janv., LETA. Šonedēļ Smiltenes novada domē izveidots vēl viens domes priekšsēdētāja vietnieka amats, kurā apstiprināts par deputātu kļuvušais līdzšinējais izpilddirektors Kārlis Lapiņš (LRA, Vidzemes partija), aģentūru LETA informēja domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Lapiņš par deputātu varēja kļūt, noliekot mandātu Zigetai Vīķelei (LRA, Vidzemes partija). Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un likumu "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpilddirektora amatu un domes deputāta amatu savienošana ir aizliegta, un Kārlis Lapiņš pieņēmis lēmumu kļūt par deputātu un lūdzis atbrīvot no izpilddirektora amata. Par pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju deputāti iecēluši līdzšinējo izpilddirektora vietnieku Andri Lapiņu.

"Deputāta mandātu pieņēmu, jo viens no iemesliem ir dot iespēju jaunajiem vadītājiem, konkrēti Andrim Lapiņam, sākt darbu administrācijas vadībā, tāpat savā laikā tas notika ar pašreizējo domes priekšsēdētāju, kurš kā jauns speciālists ienāca pašvaldības izpildvarā kā saimnieciskās nodaļas vadītājs," savu lēmumu komentēja Kārlis Lapiņš, kurš domes izpilddirektora amatā nostrādājis gandrīz desmit gadus.

Pēc Kārļa Lapiņa atbrīvošanas no izpilddirektora amata deputāti lēma par grozījumiem pašvaldības nolikumā, kas paredz izveidot otru priekšsēdētaja vietnieka amatu - priekšsēdētaja vietnieku tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos, kurš būs algots amats. Šajā amatā, deputātiem balsojot ar vēlēšanu zīmēm, vienbalsīgi tika ievēlēts bijušais izpilddirektors.

Jaunievēlētais domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos pildīs domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, koordinēs administrācijas darbu, tai skaitā dokumentu apriti, pārraudzīs domes izveidoto darba grupu un komisiju darbu, koordinēs un pārraudzīs komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, pašvaldības budžeta izlietojumu un citus pašvaldības nolikumā noteiktos uzdevumus.

Grozījumi pašvaldības nolikumā paredz to, ka saglabāsies līdzšinējais priekšsēdētaja vietnieka amats, kura pilnvaras turpina pildīt Aigars Veldre (VL-TB/LNNK). Viņš koordinē pašvaldības sociālo, izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbu, uzraugot minēto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī sniegto pakalpojumu apjoma un kvalitātes uzlabošanu. Šis priekšsēdētaja vietnieka amats nav algots.

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (VL-TB/LNNK) aģentūrai LETA apgalvoja, ka pašvaldības vadības strukturālās izmaiņas ir nepieciešamas, lai turpinātu pagājušā gadā Smiltenes novada pašvaldībā veikto funkciju auditu, kurā tika iekļauti vairāk nekā 200 pašvaldības darbinieki.

"Šobrīd pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks ir sagatavojuši daļu no priekšlikumiem, tie tiek ieviesti pagastu pārvaldēs, vēl priekšā ir mūsu iestādes un administrācija. Funkciju audita mērķis ir sabalansēt darbinieku noslodzi, atrast resursus darba samaksas palielināšanai, ceļot darba efektivitāti, pārskatīt veicamo darbu atbildības, kompetences un pienākumus, pārliecināties par veicamo funkciju realizāciju. Jau šobrīd redzams, ka audita rezultātā pašvaldībā strādājošo skaits saruks," skaidroja Kukainis, piebilstot, ka pašvaldības vadība saglabāsies nemainīga, jo pašvaldības izpilddirektora pienākumus pildīs līdzšinējais izpilddirektora vietnieks Andris Lapiņš.

Jaunais deputāts Kārlis Lapiņš darbosies arī Sociālo un medicīnas jautājumu un Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajās komitejās, kā arī Publisko iepirkumu komisijas sastāvā.

Jau vēstīts, ka 2018.gada novembrī Vīķele lēmusi atstāt Smiltenes novada domes deputātes amatu. Deputāte skaidrojusi, ka dzīvē pienāk bridīs, kad pēc 28 gadu publiskās, sabiedriskās dzīves, ir nolēmusi darīt pavisam ko citu. Darba tiesiskās attiecības viņa izbeigusi arī Smiltenes tehnikumā. "Lēmums nolikt deputātes pilnvaras ir privāts un nav saistīts ne ar politiku, ne arī tas ir emociju lēmums," domei skaidrojusi Vīķele.