Nākamnedēļ spriedīs par Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi

Rīga, 22.marts, LETA. 28.martā plkst.10 Smiltenes novada domē norisināsies sanāksme par novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi, kurā aicināti piedalīties arī novada iedzīvotāji, aģentūru LETA informēja pašvaldības pārstāve Ieva Dille.

Īstenojot projektu "Life Adaptate", novada dome sākusi izstrādāt Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu, ar kuru tiks aizstāts spēkā esošais Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns. Dille skaidroja, ka esošajā plānā ir iekļautas aktivitātes, kas pamatā fokusējas uz pašvaldībā radītās negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu, taču apzinoties, ka klimata pārmaiņas ir neizbēgams process, kas sev līdzi nes dažādus riskus, plāns tiks ne tikai atjaunināts, bet arī papildināts ar klimata risku novērtējumu un pasākumiem, kas ir vērsti uz pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Lai plāna izstrādē būtu ņemti vērā visu ieinteresēto pušu viedokļi un priekšlikumi, domē tiek organizēta sanāksme, kuras mērķis ir iepazīstināt ar veikto risku un ievainojamības novērtējumu Smiltenes pašvaldībai un identificēt potenciālos pasākumus, ko iekļaut Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānā.

Kopumā plāna izstrādes laikā tiks organizētas trīs tikšanās.

Pirmā tikšanās ir paredzēta, lai diskusiju ceļā dotu priekšlikumus plāna izstrādei. Otrā tikšanās tiks organizēta, lai apspriestu jau konkrētu plāna pirmo redakciju, sniegtu ieteikumus tā pilnveidošanai, bet trešā tikšanās - lai prezentētu galējo plāna versiju un tajā iekļautos pasākumus.

Projekta "Life Adaptate" kopējās plānotās izmaksas ir 3 214 997 eiro, no kurām Smiltenes novada domes izmaksu daļa ir 291 461 eiro.