Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi 2019. gada janvārī

 Jēkabpils novada kultūras un sporta sarīkojumi 2019. gada janvārī.

Ābeļu pagasts
14.01. plkst. 11.00 Ābeļu pagasta novadpētniecības telpās Brodos J.Akurateram veltīta pēcpusdiena "P. Barisons ciemos pie J. Akuratera. Vēstules no brīnumzemes – Atlandides".

Dignājas pagasts
12.01.plkst. 15.00 Dignājas pamatskolas zālē Ziedu balle.

Dunavas pagasts
12.01. plkst. 18.00 Dunavas kultūras nama Dunavas Tradīciju zālē viesosies Salas novada Sēlpils kultūras nama amatierteātris "Ore" ar P.Putniņa izrādi "Paši pūta, paši dega". Režisore: A.Gerasimova. Ieeja: EUR 1.50, bērniem – ieeja brīva.

Kalna pagasts
21.01. plkst. 13.00 Kalna kultūras namā (sadarbībā ar bibliotēku) janvāra barikāžu atceres pasākums.

Rubenes pagasts
19.01. plkst. 13.00 Rubenes kultūras namā amatierteātru saspēle "Kaimiņu būšana".

Zasas pagasts
25.01. plkst. 19.00 Zasas kultūras namā Riharda Čerkovska StandUp komēdija "Tinder Suprise".


Janvārī novada kultūras iestādēs aicinām noskatīties romantisku komēdiju "Jaungada taksometrs":
Rubenes KN – 17.01. plkst. 18.00
Leimaņu TN -18.01. plkst. 18.00
Dunavas KN -19.01. plkst. 15.00
Kalna KN – 21.01. plkst. 14.00
Ābeļu TN – 23.01. plkst. 18.00
Dignājas skolā – 26.01. plkst. 17.00
Zasas KN – 02.02. plkst. 18.00

Ieejas maksa: EUR 2.00


Jēkabpils novada 2019. gada Zolītes čempionāts:
1. posms 11. janvārī Ābeļu pamatskolā, 2. posms 1. februārī Kalna kultūras namā, 3. posms 22. februārī Leimaņu Tautas namā, 4. posms 15. martā Zasas kultūras namā, 5. posms 5. aprīlī Dignājas pamatskolā, 6. posms 26. aprīlī Rubenes kultūras namā un Fināls 10. maijā Dunavas kultūras namā.
Reģistrācija čempionāta vietās no plkst. 18.30, spēļu sākums plkst. 19.00. Dalība turnīrā, pārstāvot Jēkabpils novadu, ir BEZ MAKSAS, viesiem ārpus novada – EUR 2.00. Sīkāka informācija pa tel. 28677242.


Pasākumu laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada mājaslapā, informatīvos izdevumos vai citos sociālajos tīklos.

Informāciju par kultūras sarīkojumiem apkopoja I.Tomāne

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu