Izdevumu segšanai Smiltenes novada pašvaldība aizņemsies 9,4 miljonus eiro

Rīga, 28.marts, LETA. Lai realizētu visus iecerētos projektus, Smiltenes novada pašvaldība šogad aizņemsies 9,4 miljonus eiro, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019.gadam tiek plānoti 18,6 miljonu eiro apmērā. Kopējie izdevumi plānoti 30,4 miljonu eiro apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā - 2,4 miljoni eiro -, kā arī aizņēmumi projektu īstenošanai 9,4 miljoni eiro. Budžeta izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, kur kopējie izdevumi ir 15,3 miljoni eiro.

"2019.gada pašvaldības budžets Smiltenes novadam bija lielākais izaicinājums pēdējo desmit gadu laikā, vienlaicīgi par šo budžetu ir vislielākais gandarījums, jo vairāk nekā 50% no visiem budžeta izdevumiem tiek plānoti infrastruktūrai - ceļiem, ielām, ūdenim, kanalizācijai, meliorācijai, tiltiem, ražošanas ēkām, mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā, Vecā parka rekonstrukcijas pabeigšana, slēpošanas trases izbūvei un daudzām citām novadam svarīgām lietām. Tās ir investīcijas ilgtermiņā Smiltenes novada izaugsmei un stabilitātei nākotnē," komentēja novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis (VL-TB/LNNK).

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir izglītības nodrošināšanai - 42% jeb 12,8 miljoni eiro. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9.klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 15 izglītības projektu realizēšanai 4,6 miljonu eiro apmērā.

Nākamais lielākais izdevumu apjoms - vairāk nekā 28% jeb 8,7 miljoni eiro - ir plānoti ekonomiskajai darbībai. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 14 infrastruktūras projektu realizēšanai.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019.gadā plānots izlietot 2,6 miljonus eiro, bet atpūtas, kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 2,2 miljoni eiro. Vispārējiem valdības dienestiem pamatbudžetā plānoti 1,6 miljoni eiro, sociālai aizsardzībai 1,6 miljoni eiro, bet vides aizsardzībai piešķirti 522 248 eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 186 766 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Savukārt veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 78 638 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.