Informatīvā sanāksmē spriedīs par dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādes sākšanu

"Venden" dabiskā avota ūdens ieguves vietas - "Mežuļu" avota apkārtne  Gaujas nacionālajā parkā.
"Venden" dabiskā avota ūdens ieguves vietas - "Mežuļu" avota apkārtne Gaujas nacionālajā parkā.

Rīga, 4.sept., LETA. Nākamnedēļ, 12.septembrī,Launkalnes pagasta pārvaldē notiks informatīva sanāksme par dabas lieguma "Mežole" dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem, aģentūra LETA uzzināja Smiltenes novadā.

Pasākumā aicināti piedalīties iedzīvotāji,zemju īpašnieki uzņēmēji un citi, kuriem interesē dabas lieguma "Mežole" turpmākā aizsardzība un apsaimniekošana.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma "Mežole" izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas liegums "Mežole" ir dibināts 1999.gadā un ir "Natura 2000" teritorija. Lieguma kopējā platība ir 2832 hektāri, kas ir nozīmīga purvaino mežu, augsto un pārejas purvu, boreālo mežu aizsardzības vieta. Šajā dabas liegumā konstatētas daudzas Latvijā retas un aizsargājamas augu un bezmugurkaulnieku sugas.

Jau ziņots, ka plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā par 44 204 eiro izstrādās SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment".