Iedzīvotāju aptaujā par Smiltenes novada pašvaldības darbu ietver jautājumus policijas attīstības plāna izstrādei

Rīga, 24.janv., LETA. Ikgadējā iedzīvotāju aptaujā par Smiltenes novada pašvaldības darbu šogad ietverti jautājumi Pašvaldības policijas attīstības plāna izstrādei, aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Līdz 23.februārim novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Anketā pirmo reizi ir iekļauti jautājumi, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Smiltenes novada vērtībām un asociācijām, kas nepieciešama Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas, vizuālās identitātes izstrādes procesa nodrošināšanai. Tāpat anketā ir iekļauti vairāki jautājumi saistībā ar Pašvaldības policijas darbu, iegūtā informācija nepieciešama Pašvaldības policijas attīstības plāna izstrādei.

Nemainīgi paliek aptaujā ietvertie jautājumi, kuros iedzīvotāji aicināti novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru un iedzīvotāju dzīves vides pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Saņemto datu mērķis ir iegūt informāciju par iedzīvotāju apmierinātību un to, kā tā ir mainījusies pēdējos gadu laikā. Anketā kopumā ir iekļauti 24 jautājumi, kuru aizpildīšana var aizņemt desmit minūtes.

Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek pārrunāti nodaļu un iestāžu vadītāju sanāksmēs un ņemti vērā, plānojot pašvaldības budžetu un darbus, skaidroja Mūze. Aptauja tiek organizēta jau septīto gadu, tā ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā.

Anketas var aizpildīt elektroniski Smiltenes novada mājaslapā, savukārt drukātā veidā tās būs pieejamas Smiltenes novada domē, Tūrisma informācijas centrā, pagastu pārvaldēs.