Aicina piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā

Smiltene24.lv
Smiltene24.lv

Lielā Talka – tā ir diena, kad mēs varam vienoties kopīgā darbā, lai paveiktu kādu labu darbu ar kopīgiem spēkiem, tā ir diena, kad, talkojot kopā, varam izsapņot to, kādu mēs vēlamies redzēt savu vidi un ieplānot darbus nākamajām talkām, pilsētas informācijas portālu Smiltene24.lv informēja Lielās Talkas koordinatore Smiltenes novadā Agija Kukaine.

Smiltenes novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā, kas šogad notiks sestdien, 23.aprīlī, un vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. T

alkas dienā ir iespēja organizēt arī savu talku, par kuru lūdzam informēt Smiltenes novada domes saimnieciskās darbības nodaļu pa tālruni 64707867, kuru ir iespējams reģistrēt mājas lapā www.talkas.lv.

Talkošanas iespējas Smiltenes novadā:

Smiltenes pilsētā – pulcēšanās plkst.9.30 pie hokeja laukuma atpūtas kompleksā "Teperis". Ierīkos vietu apstādījumiem un stādīs apstādījumus Vecajā parkā, attīrīs, izzāģēs Vidusezera nogāzi tehnikuma pusē no kritušiem, sausiem kokiem un atkritumiem, kā arī kasīsim lapas Tepera ezera stāvlaukuma apkārtnē un Vecajā parkā.

Grundzāles pagastā - pulcēšanās plkst.9.00 pie Kultūras nama, turpināsies tīrīšanas darbi gar Palsas upes dabas taku, sakops jaunizveidoto piemiņas vietu, kā arī lasīs atkritumus gar ceļa malām. Visi talcinieki tiks pabaroti ar garšīgu putru.

Launkalnes pagastā – pulcēšanās plkst.10.00 pie Launkalnes pagasta pārvaldes un 10.00 Silvā pie Austrumvidzemes mežsaimniecības ēkas, veikti dažādi pagasta sakopšanas darbi.

Blomes pagastā – pulcēšanās plkst.9.00 pie Blomes pagasta pārvaldes ēkas. Turpināsies sakopšanas darbi pie Jeberlejas estrādes.

Bilskas pagastā – pulcēšanās plkst.10.00 pie ezermalas ar dažādiem darbarīkiem, kur tiks kopta labiekārtotā ezermala, un lasīti arī atkritumi gar ceļa malām.

Variņu pagastā – Variņos pulcēšanas plkst.9.00 pie Kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas upes krastos un citviet pagasta centrā.

Apvienotajā Smiltenes un Brantu pagastā – līdz Lielās Talkas dienai atjaunos Purvīša pieminekļa pamatni, kā arī sakārtos pieminekļa apkārtni.