Laika ziņas

Laika ziņas Smiltene

Šobrīd
Lietus
+18°C
Lietus
  • 1,1 m/s R-ZR1,1 m/s R-ZR
  • 1012 mm Hg
  • 76 % mitr.
  • 18 °C sajūta
Laika prognoze
Iespējams lietus
Trešdien
23.08
11..+19
Iespējams lietus
Ceturtdien
24.08
9..+17
Iespējams lietus
Piektdien
25.08
11..+18
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Pārsvarā apmācies Nakts Pārsvarā apmācies 11° 1012
mm Hg

0,8 m/s
Z-ZR
97% 11°
Apmācies Rīts Apmācies 11° 1011
mm Hg

1,7 m/s
Z-ZR
100% 11°
Apmācies Diena Apmācies 17° 1009
mm Hg

3,9 m/s
Z-ZR
70% 17°
Iespējams lietus Vakars Iespējams lietus 16° 1008
mm Hg

4,4 m/s
Z-ZR
77% 16°