Laika ziņas

Laika ziņas Smiltene

Šobrīd
Skaidrs
+4°C
Skaidrs
  • 0,9 m/s R-DR0,9 m/s R-DR
  • 1024 mm Hg
  • 47 % mitr.
  • 4 °C sajūta
Laika prognoze
Sniegs
Otrdien
21.02
-8..+2
Sniegs
Trešdien
22.02
-1..
Sniegs
Ceturtdien
23.02
-4..+1
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Sniegs Nakts Sniegs 1021
mm Hg

4,4 m/s
DDA
61% -3°
Sniegs Rīts Sniegs 1011
mm Hg

5 m/s
D
94% -4°
Apmācies Diena Apmācies 1012
mm Hg

3,9 m/s
R-ZR
93%
Apmācies Vakars Apmācies 1017
mm Hg

1,7 m/s
Z-ZA
85%