Smiltenes novada pašvaldība, Launkalnes pagasta pārvalde

  • Launkalne, Ezera 2a, Launkalnes p., Smiltenes n., LV-4718
  • Tālrunis 64707461
  • Reģistrācijas numurs 90009067337